Δράσεις

Ομιλίες - Παρουσιάσεις

 

  • Σε σχολεία
  • Φροντιστήρια
  • Αθλητικούς συλλόγους
  • Αθλητικούς συλλόγους
  • Επιμορφωτικούς συλλόγους
  • Εταιρείες

Συνεργασίες με γιατρούς & ψυχολόγους

Διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά Νηπίου και Δημοτικού (παιχνίδια οπτικοακουστικά, μουσικόκινητικά, υφής και γεύσης).

Ομιλίες - Παρουσιάσεις σε σχολεία, φροντιστήρια, εταιρίες.